کوکتل

رابط مترجم و مشتری - بازار مناقصه آنلاین ترجمه

logo-samandehi
 


آیا تا به حال شده نیاز به ترجمه یک متن، مقاله، کتاب، وب سایت، رسانه و ... داشته باشید؟

 
کوکتل یک وب سایت آنلاین برای ترجمه محتوای شماست. در سایت کوکتل، مترجمین هر کدام به صورت جداگانه سفارش ترجمه شما را بررسی نموده وقیمت پیشنهادی خود را اعلام می کنند و شما بر مبنای کیفیت و قیمت بهترین مترجم را برای ترجمه متن خود انتخاب می کنید.بعد از تایید مدیریت فعال می شود

​​
   ​پذیرش مترجم: 
   ​پذیرش نمایندگی: 
آمار