کوکتل

رابط مترجم و مشتری - بازار مناقصه آنلاین ترجمه

چت مستقیم با مدیریت:

LiveZilla Live Chat Software

همایش ملی مبانی طراحی موزه های دفاع مقدس در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۵ توسط باغ موزه دفاع مقدس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

 

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی

برگزار کننده: باغ موزه دفاع مقدس

سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا 

شهر برگزاری: تهران

 اهداف همایش:

– تبیین مبانی طراحی و چارچوب طرح معماری موزه های دفاع مقدس مبتنی بر تاثیرگذاری سازنده آموزه­های دفاع مقدس بر مخاطبین

– تبیین مبانی هنری اثرگذار بر کالبد موزه دفاع مقدس

– ارایه راهکارهای خلق مکان­های الهام بخش فرهنگ دفاع مقدس برای طراحان و هنرمندان

– شناسایی، گردآوری و تدوین و ترویج مبانی و مفاهیم علمی تولید شده در طراحی موزه های دفاع مقدس

– کمک به تولید علم و دانش بومی و خلق هنر حماسی اسلامی در ترویج آموزه های جنگ تحمیلی از طریق موزه های دفاع مقدس

 

 

 

محورهای همایش:

 معماری و شهرسازی:

1 .جایگاه آمایشی و مکان یابی موزه های دفاع مقدس

2 .هم هویتی الگوهای اسالمی-ایرانی در معماری و شهرسازی موزه های دفاع مقدس

3 .سازگاری معماری موزه های دفاع مقدس با شرایط محیطی و بافت شهری پیرامونی

4 .مطالعه تطبیقی و آسیب شناسی معماری موزه های جنگ و دفاع مقدس

5 .تبدیل آموزه ها، ارزشها و نمادهای ایثار و مقاومت به عناصر، سازهها و یادمانهای مرتبط با دفاع مقدس

6 .راهکارهای خلق مکان های جذاب، اثرگذار و ماندگار موزه های دفاع مقدس

7 .مبانی معماری و شهرسازی برجسته سازی سرمایه های نمادین دفاع مقدس

8 .مبانی کالبدی- فضایی و منظر طراحی موزههای دفاع مقدس

9 .تبیین عرصه بندی فضایی و برنامههای فیزیکی معماری موزه دفاع مقدس

10 .پدافند غیر عامل و معماری و شهرسازی موزه های دفاع مقدس

11 .سناریوسازی و الگوهای مناسب در طراحی موزههای دفاع مقدس

 

فرهنگ، اجتماع و مفاهیم مرتبط :

1 .تبیین مفهومی و نشانه شناسی آموزه ها، ارزشها و نمادهای دفاع مقدس در طراحی موزه های دفاع مقدس

2 .تبیین مفاهیم بنیادین عاشورا و مهدویت تجلی یافته در دفاع مقدس و الهام بخش در معماری و شهرسازی موزههای

دفاع مقدس

3 .تبیین مفهومی سرمایه های نمادین دفاع مقدس و خلق و برجسته سازی آن در موزه های دفاع مقدس

4 .نقش و رسالت معماران، شهرسازان و هنرمندان در حوزه موزههای دفاع مقدس

5 .انعکاس ایثار و مقاومت؛ شهادت طلبی و پایداری؛ و مظلومیت و اقتدار ملت ایران در موزه های دفاع مقدس

6 .نگاه فرآیندی به دفاع مقدس و طراحی موزههای دفاع مقدس

7 .الگوهای ارتقای پیام و اثرگذاری کالبد، عناصر و سازههای موزههای دفاع مقدس

8 .مخاطب شناسی مبتنی بر نیازهای جامعه در طراحی موزه های دفاع مقدس و سالمت فکری و فرهنگی جامعه

9 .موزههای دفاع مقدس و فضای مجازی

10 .آینده پژوهی در تبیین هویت موزههای دفاع مقدس

11 .مفهوم شناسی حماسه های دفاع مقدس ملت ایران و بازنمایی آن در طراحی موزه های دفاع مقدس

12 .مطالعه و آسیب شناسی فرهنگ، اجتماع و مفاهیم مرتبط با موزه های دفاع مقدس

 

هنر :

1 .مطالعات تطبیقی تنوع هنرهای بکار گرفته شده در خلق موزههای جنگ و دفاع مقدس

2 .آفرینش هنر متعهد اسالمی- ایرانی در تولید محتوای موزه های دفاع مقدس

3 .مبانی هنری خلق و برجسته سازی سرمایه های نمادین دفاع مقدس

4 .آموزهها و ارزشهای ایثار و مقاومت در هنرهای تجسمی موثر در طراحی موزههای دفاع مقدس

5 .حماسه های دفاع مقدس ملت ایران و بازنمایی آن در طراحی موزه های دفاع مقدس

6 .نقش آفرینی اقشار و گروههای مختلف اجتماعی و صنفی در دفاع مقدس و بازنمایی آن در موزه های دفاع مقدس

7 .جایگاه و نقش موسیقی در طراحی موزههای دفاع مقدس

8 .جایگاه و نقش شعر در طراحی موزههای دفاع مقدس

9 .جایگاه و نقش هنر هفتم و رسانه در طراحی موزههای دفاع مقدس

10 .جایگاه و نقش بیانگریهای هنر جدید در طراحی موزههای دفاع مقدس

11 .مطالعه و آسیب شناسی هنر در موزه های دفاع مقدس

 

منبع خبر: سیویلیکا