کوکتل

رابط مترجم و مشتری - بازار مناقصه آنلاین ترجمه

 

تلفن: 4233 417 0912

ایمیل: modir@koktel.ir 

محمود نیلی احمدآبادی رییس دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: دانشگاه تهران به عنوان نماد ملی کشور باعث شده تا دانش آموختگان بیشتری در این دانشگاه شده است.  وی ادامه داد: دانشگاه تهران همیشه و همواره در سطح بین المللی قراگرفته است. رییس دانشگاه تهران بیان کرد: هدف اصلي اين بخش ارتقای سطح علمی، پژوهشی دانشگاه از طريق همكاري و ارتباط آموزشي و پژوهشي تنگاتنگ با مراكز علمي و پژوهشي خارج از كشور و ورود صنعت آموزش جهاني و نيز استفاده از ظرفيت هاي بين المللي بهتر براي گسترش هرچه بيشتر اين همكاريهاست. وی تصریح کرد: ارتباط مداوم با دانشگاههاي معتبر و دعوت و مذاكره با نمايندگان و رؤساي دانشگاههاي خارجي براي ايجاد دوره هاي مشترك در رشته هاي مورد نياز و ايجاد سطح كيفي هرچه بالاتر برای ادامه تحصيل در داخل كشور از جمله فعاليت هاي اين بخش است.  نیلی احمدآبادی یادآورشد: امیدواریم با کمک حامیان خود بتوانیم وابستگی به بودجه های دولتی را کمتر کنیم.