کوکتل

رابط مترجم و مشتری - بازار مناقصه آنلاین ترجمه

 

تلفن: 4233 417 0912

ایمیل: modir@koktel.ir 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، دکتر بهناز بخشنده، استادیار پردیس علوم دانشگاه تهران، در طرحی با عنوان «ترمیم ضایعه شدید استخوانی به صورت درون‌تنی با استفاده از نانو الیاف و سلول‌های بنیادی» به‌عنوان تنها طرح برگزیده بخش تخصصی زیست‌فناوری و علوم پایه پزشکی در هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی انتخاب و رتبه سوم پژوهش‌های بنیادی این دوره از جشنواره را کسب کرد.

در این طرح، ترمیم ضایعه شدید استخوانی به‌صورت "In vivo" با استفاده از فناوری نانوالیاف هوشمند و سلول‌های بنیادی برنامه‌ریزی مجدد شده است. نتایج این پژوهش ۵ ساله نیز در ۵ مقاله (WOS) با ضریب تأثیر متوسط ۲ و با هدف تجاری‌سازی و کاربرد آن در مهندسی بافت استخوان انسان، در مجلات معتبر بین‌المللی انتشار یافته است.

منبع: سایت دانشگاه تهران