کوکتل

رابط مترجم و مشتری - بازار مناقصه آنلاین ترجمه

 

تلفن: 4233 417 0912

ایمیل: modir@koktel.ir 

بررسی مهم اثرات قدیمی شرطی سازی بر رفتار مشتری

images
قیمت: 15000 تومان تومان


in stock
+

 

فرمت: ورد (Word)
تعداد صفحات فایل ترجمه:  صفحه
تعداد صفحات فایل انگلیسی: صفحه
زمان دانلود: بلافاصله پس از پرداخت

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی مقالات موجود در رابطه با اثرات قدیمی شرطی سازی در رفتار مصرف کننده و مفاهیم تبلیغاتی می پردازد تا مشخص کند که آیا این ها واقعی یا غیرواقعی هستند. نتایج نشان می دهد که در مواردی که اثرات قدیمی شرطی سازی پیدا شده بود، این نتایج می توانند با استفاده از نواقض در روش های تحقیق، اثرات تقاضا، نقش تعدیل کننده ی آگاهی از احتمالات، یا بعضی از مکانیزم های دیگر خنثی شوند. در مواردی که اثراتی مشاهده نشدند، این شکست می تواند به نقض شرایط وقوع شرطی سازی قدیمی یا عدم وجود آگاهی از احتمالات و تقاضا نسبت داده شود. بنابراین نتیجه بر این شد که مدرک متقاعد کننده ای دال بر اثرات قدیمی شرطی سازی بر رفتار مصرف کننده وجود ندارد. پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات آتی در این حوزه ارائه شده است.

Abstract:

This paper reviews extant research in classical conditioning effects in consumer behavior and advertising contexts to determine whether they are real or illusory. The empirical results reveal that in cases where classical conditioning effects were found, they could be countermined by the deficiencies in research methodologies, demand artifacts, the mediating role of contingency awareness, or some alternative mechanisms. In cases where the effects were not observed, the failure could be attributed to violations of the conditions for classical conditioning to occur or absence of contingency and demand awareness. It is concluded that thus far there has been no convincing evidence for classical conditioning effects on consumer behavior. Suggestions for future research in this area are presented.

images
:فایل انگلیسی رایگان
دانلود فایل انگلیسی مقاله