مراحل عضویت به عنوان مترجم در سایت کوکتل

1-در آزمون مترجمی کوکتل شرکت کنید:


ابتدا در بخش آزمون های سایت ثبت نام کرده و سپس در آزمون مترجمی رشته مورد نظر خود شرکت کنید. این آزمون شامل دو آزمون «شرایط و قوانین سایت کوکتل» و «آزمون تشریحی ترجمه یک نمونه متن» بوده و به صورت آنلاین می باشد. حداقل نمره قبولی در آزمون شرایط و قوانین 100 و در آزمون تشریحی 70 می باشد.

کوکتل
کوکتل

2-پس از آزمون مترجمی:


در صورت قبولی در آزمون مترجمی، حساب کاربری شما به عنوان مترجم فعال می شود و در صورت عدم قبولی یک حساب کاربری به عنوان مشتری برای شما ایجاد می گردد.

3-فعالیت به عنوان مترجم در کوکتل:


پس از فعال شدن حساب کاربری به عنوان مترجم، در مناقصه های سایت کوکتل شرکت کنید. درخواست های ترجمه ارسال شده مرتبط با رشته خود از طرف مشتریان را بررسی کرده و قیمت خود را برای ترجمه آن ها پیشنهاد دهید.

کوکتل
کوکتل

4-پذیرش قیمت پیشنهادی شما از طرف مشتری


بعد از اینکه قیمت پیشنهادی شما از طرف مشتری پذیرفته شد و با مشتری سر مبلغ انجام ترجمه به توافق رسیدید، کار ترجمه را انجام داده و به مشتری تحویل دهید.

5-آزاد سازی پول توسط مشتری


وقتی مشتری بعد از رضایت از ترجمه شما، پول توافق شده را آزاد نمود، پول به حساب کاربری شما منظور می شود. درخواست برداشت وجه در سایت ارسال کنید و پول خود را دریافت کنید.

کوکتل
برای شرکت در آزمون و فعالیت به عنوان مترجم آماده اید؟
شرکت در آزمون مترجمی ویژه کوکتل